Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR ?

Herhangi bir lisans programından diğer bir lisans programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü YÖK’ün ”Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esasına İlişkin Yönetmelik” esasına göre yapılır. Bu işleme kurum içi programlar arası yatay geçiş denir. Yatay geçiş yapmaya hak kazanmak adına öğrencilerin belli not ortalamasının üzerinde olmaları gereklidir. Açılacak kontenjan doğrultusunda öğrenci yatay geçiş yapmaya hak kazanabilir. Her okul için bu kontenjan sayısı ve aynı zamanda not ortalaması farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle böyle bir durumda başvuru yapmadan önce bilinmesi gereken şey üniversitenin sizden nasıl bir başarı beklediğinin takibini yapabilmek, olmalıdır.

Yatay geçiş ile öğrenci alacak programlar, kontenjanları, başvuru ve koşulları üniversitelerin web sitelerinde yayınlanır. Kurum içi programlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü güz ve bahar dönemi başında akademik takvimde açıklanır. Başvurular bu süre içerisinde, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ile öğrenci işlerine yapılır. Başvuru koşullarını şöyle sıralayabiliriz: Öğrencinin okuduğu okulda bir lisans programında halen kayıtlı öğrenci olması gerekir. Öğrencinin lisans programında hazırlık ve yaz okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini aşmamış olması gerekir. Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli puan türünde merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer olması gerekir. Öğrencinin geçmek istediği programın varsa dil yeterlilik koşulunu sağlaması gerekir.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirilmesi başvuru yapılan programın bağlı olduğu fakülte/yüksekokul tarafından yapılır. Gerek görülürse öğrenciyle mülakat yapılır. Değerlendirme sonucunda Kurum içi programlar arası yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi üniversitelerin web sitelerinden duyurulur. Bu şekilde öğrenciler web siteleri üzerinden gerekli takibi yapabilirler. Bu durumda en çok dikkat edilmesi gereken durum kesinlikle doğru belgelerin doğru zamanda hazır edilmesidir. Zamanında hazırlanmayan belgeler ilgili kurum tarafından dikkate alınmaz ve de süreç sonuçsuz kalabilir. Bu nedenle belge teslim tarihlerini çok iyi bir şekilde takip etmeniz gereklidir.